Consellería de Infraestruturas e Movilidade

CMATI

Vostede está en:
|
|
|
Compartir

Área de A Coruña

Zonas de transporte

A viaxe queda definida polas zonas de transporte nas que comezan e rematan as viaxes no transporte metropolitano.

 

Na seguinte táboa móstranse as zonas definidas na área da Coruña:

 

Zonas
Ayuntamientos
C-Ber0
A Laracha
C-Ber1
Carballo
C-Bet0
Betanzos
C-Bet1
Oza-Cesuras
C-Bet2
Miño
C-Bet3
Curtis
C-Cor0
A Coruña
C-Cor1
Arteixo
C-Cor2
Cambre - Culleredo - Oleiros
C-Cor3
Bergondo - Sada
C-Cor4
Abegondo - Carral
C-Ord2
Cerceda
C-Ord3
Ordes
 

Imagen que muestra el área metropolitana de A Coruña

 

Tarifas

Segundo o número de saltos definidos entre a zona de orixe e a zona de destino da viaxe así será o custo da viaxe. Para facilitar a comprensión do sistema facilitamos 3 táboas. Na primeira pode consultar o número de saltos que ten a súa viaxe, tendo en conta a zona de transporte de orixe e a de destino. No segundo cadro pode consultar o prezo da súa viaxe, que dependerá do número de saltos que teña e de se paga en efectivo ou coa tarxeta metropolitana. Finalmente, no terceiro cadro, pode ver o tempo do que dispón na súa viaxe para realizar o transbordo con carácter bonificado. Para a zona de A Coruña, as tarifas son as seguintes:

 

 

Imaxe que mostra as tarifas
 

Esta táboa permite comprobar o número de saltos que hai na viaxe que se vai realizar. Pódense ver as zonas de transporte no mapa.

 

Precios de cancelación por número de saltos (*)

Nº. Saltos

Billete Sencillo

Tarjeta TMG

 

Precio hasta 40 Viajes

Frecuente Más de 40 Viajes

0 (**)

1,30 €

0,75 €

----

0

1,55 €

0,90 €

0,77 €

1

1,55 €

0,90 €

0,77 €

2

2,30 €

1,38 €

1,17 €

3

3,00 €

1,95 €

1,66 €

4

3,65 €

2,38 €

2,02 €

5

5,25 €

3,31 €

2,81 €

6

6,00 €

3,90 €

3,32 €

7

6,60 €

4,33 €

3,68 €

8

7,35 €

4,79 €

4,07 €

9

8,15 €

5,31 €

4,51 €

10

9,00 €

5,86 €

4,98 €

(*) Os prezos mostrados non reflexan a redución do 50%

(**) Viaxes no transporte urbano da cidade da  Coruña

En función do número de saltos da viaxe, na táboa pódese ver o prezo correspondente para os pagamentos en efectivo ou con tarxeta.

 

 
 

¿Cuanto tiempo tengo para realizar el transbordo de modo bonificado con la tarjeta metropolitana de Galicia?

Saltos
Tiempo permitido
0
60 minutos
1
60 minutos
2
75 minutos
3 a 10
90 minutos
 
 


Exemplo 1: Sada - A Coruña


Para unha viaxe no transporte metropolitano dende calquera localidade do concello de Sada (zona C-Cor3) e baixando nunha parada no concello da Coruña (zona C-Cor0), con independencia do operador e a posterior necesidade de transbordar ou non no urbano, será catalogado coma de 2 saltos (verifique a información no cadro correspondente), polo que o custo do billete sinxelo (se paga en efectivo) será de 2,30 euros, e o custo utilizando a tarxeta do transporte metropolitano de Galicia, será de 1,38 euros. Ao tratarse dunha viaxe de 2 saltos, o tempo dispoñible para transbordar sen penalización será de 75 minutos, polo que se dentro dos 75 minutos posteriores á saída dende Sada se colle un segundo autobús dentro do concello destino (por exemplo, o urbano da Coruña) este non incrementaría o prezo xa pagado.


No caso de ter pagado o billete sinxelo non se aplica o transbordo e deberíase pagar o billete do urbano da Coruña.


Exemplo 2: A Coruña - Sada

 

Seguindo o exemplo anterior, facemos a viaxe de volta a Sada dende o centro da Coruña, e supoñendo que o autobús do metropolitano sae dende a Estación de Autobuses. Neste caso, colleríase o urbano da Coruña ata a Estación; se pagamos coa tarxeta do Transporte Metropolitano de Galicia, cancelarase por 0,75 euros. Antes de que transcorran os 75 minutos collemos o metropolitano dende a Estación de Autobuses da Coruña con destino Sada (2 saltos) cun custo de 1,38 euros. Ao ter xa pagado 0,75 euros e o transbordo transcorrer nos 75 minutos, este descontarase do custo final, cargando nesta segunda cancelación na tarxeta 0,63 euros (total, 1,38 euros a viaxe).

 

No caso de non pagar coa tarxeta, o custo sería de 1,30 euros para o urbano e de 2,30 euros para a viaxe a Sada (total 3,60 euros).

Documento/s relacionados