Consellería de Infraestruturas e Movilidade

CMATI

Vostede está en:
|
|
|
Compartir

Área da Coruña

Zonas de transporte

A viaxe queda definida polas zonas de transporte nas que comezan e rematan as viaxes no transporte metropolitano.

Na seguinte táboa móstranse as zonas definidas na área da Coruña:

 
 
Zonas
Concellos
C-Ber0
A Laracha
C-Ber1
Carballo
C-Bet0
Betanzos
C-Bet1
Oza-Cesuras
C-Bet2
Miño
C-Bet3
Curtis
C-Cor0
A Coruña
C-Cor1
Arteixo
C-Cor2
Cambre - Culleredo - Oleiros
C-Cor3
Bergondo - Sada
C-Cor4
Abegondo - Carral
C-Ord2
Cerceda
C-Ord3
Ordes
 
Imaxe que mostra a área metropolitana de A Coruña

 

Tarifas

Segundo o número de saltos definidos entre a zona de orixe e a zona de destino da viaxe así será o custo da viaxe. Para facilitar a comprensión do sistema facilitamos 3 táboas. Na primeira pode consultar o número de saltos que ten a súa viaxe, tendo en conta a zona de transporte de orixe e a de destino. No segundo recadro pode consultar o prezo da súa viaxe, que dependerá do número de saltos que teña e de se paga en efectivo ou coa tarxeta metropolitana. Finalmente, no terceiro recadro, pode ver o tempo do que dispón na súa viaxe para realizar o transbordo con carácter bonificado. Para a zona de A Coruña, as tarifas son as seguintes:

 

Imaxe que mostra as tarifas
 
 
Esta táboa permíteche comprobar o número de saltos que hai na viaxe que vas realizar. Podes ver as zonas de transporte no mapa.
 
 

Prezos de cancelación por número de saltos

Nº. Saltos
Billete Sinxelo
Tarxeta TMG

Prezo Ata 40 Viaxes

Frecuente Máis de 40 Viaxes

0 *
1,30 €
0,85 €
----
0
1,55 €
0,86 €
0,73 €
1
1,55 €
0,86 €
0,73 €
2
2,20 €
1,31 €
1,11 €
3
2,85 €
1,86 €
1,58 €
4
3,45 €
2,27 €
1,93 €
5
5,00 €
3,16 €
2,69 €
6
5,70 €
3,72 €
3,16 €
7
6,30 €
4,13 €
3,51 €
8
7,00 €
4,57 €
3,88 €
9
7,80 €
5,06 €
4,30 €
10
8,60 €
5,59 €
4,75 €

0 * Viaxes no transporte urbano da cidade da Coruña

 

En función do número de saltos que teñas, na táboa podes ver o prezo da túa viaxe para os pagamentos en efectivo ou con tarxeta.

 
 

Canto tempo teño para realizar o transbordo de xeito bonificado coa tarxeta metropolitana de Galicia?

Saltos
Tempo permitido
0
60 minutos
1
60 minutos
2
75 minutos
3 a 10
90 minutos
 

 

Exemplo 1: Sada - A Coruña

Para unha viaxe no transporte metropolitano dende calquera localidade do concello de Sada (zona C-Cor3) e baixando nunha parada no concello da Coruña (zona C-Cor0), con independencia do operador e a posterior necesidade de transbordar ou non no urbano, será catalogado coma de 2 saltos (verifique a información no recadro correspondente), polo que o custo do billete sinxelo (se paga en efectivo) será de 2,20 euros, e o custo utilizando a tarxeta do transporte metropolitano de Galicia, será de 1,31 euros. Ó tratarse dunha viaxe de 2 saltos, o tempo dispoñible para transbordar sen penalización será de 75 minutos, polo que se dentro dos 75 minutos posteriores á saída dende Sada se colle un segundo autobús dentro do concello destino (por exemplo, o urbano da Coruña) este non incrementaría o prezo xa pagado.

No caso de ter pagado o billete sinxelo non se aplica o transbordo e deberíase pagar o billete do urbano da Coruña.

 

Exemplo 2: A Coruña - Sada

Seguindo o exemplo anterior, facemos a viaxe de volta a Sada dende o centro da Coruña, e supoñendo que o autobús do metropolitano sae dende a Estación de Autobuses. Neste caso, colleríase o urbano da Coruña ata a Estación; se pagamos coa tarxeta do Transporte Metropolitano de Galicia, cancelarase por 0,86 euros. Antes de que transcorran os 75 minutos collemos o metropolitano dende a Estación de Autobuses da Coruña con destino Sada (2 saltos) cun custo de 1,31 euros. Ó ter xa pagado 0,86 euros e o transbordo transcorrer nos 75 minutos, este descontarase do custo final, cargando nesta segunda cancelación na tarxeta 0,45 euros (total, 1,31 euros a viaxe).

No caso de non pagar coa tarxeta, o custo sería de 1,30 euros para o urbano e de 2,20 euros para a viaxe a Sada (total 3,50 euros). 

Documento/s relacionados